Denne fortrolighedspolitik er skabt for at informere dem, som kunne have bekymringer omkring, hvordan deres personlige identificérbare informationer (herefter benævnt PII) bliver brugt online. PII er information, som kan bruges selvstændigt eller sammen med anden info til at identificere, kontakte eller lokalisere enkeltpersoner, eller til at identificere et individ ud fra en given kontekst.

Vær venlig at læse ”Det Permanente Vægttab”s fortrolighedspolitik grundigt for at få en forståelse af, hvordan jeg, Thomas Bentsen (herefter benævnt TB) samler, beskytter, bruger og på anden måde håndterer din PII i forbindelse med indgåede aftaler.

Hvilke PII indsamler jeg fra kunder?
Jeg (TB) indsamler et bredt spekter af personlige informationer lige fra navn, adresse, kostvaner, træningsvaner, skadeshistorik, sygdomshistorik mm. for at kunne lave det bedst mulige forløb for kunden. Med tiden foretages tillige før- og efter billeder samt forskellige kropsmålinger som vægt og fedtprocent.
Alle informationer indsamlet i forbindelse med et forløb hos mig (TB) forbliver mellem kunden og mig. Ingen af disse informationer offentliggøres eller videregives til tredjepart, med mindre kunden giver specifik tilladelse til offentliggørelse af specifikke dele af disse informationer.

Hvornår indsamler jeg information?
Jeg (TB) indsamler information ved forløbets opstart samt løbende efterhånden som forløbet progresserer og slutteligt ved forløbets ophør.

Hvordan bruger jeg information?
Jeg (TB) bruger muligvis den PII, som du oplyser ved tilmelding samt den information, jeg løbende indsamler på følgende måder:

  • til at personliggøre din oplevelse og for at tillade mig at levere det indhold i forløbet, som bedst matcher dine behov.
  • til at forbedre min hjemmeside for bedre at kunne imødekomme dine behov
  • til bedre at kunne besvare de spørgsmål, du måtte have undervejs i dit forløb
  • til at sende periodiske mails vedr. dit forløb eller andre produkter og services
  • til at følge op og give feedback til dig efter en given korrespondance (live chat, email eller telefonisk)

Tredjepartslinks
Af og til kan det forekomme, at jeg (TB) inkluderer eller tilbyder tredjepartsprodukter eller service på min hjemmeside. Disse tredjeparter har separate og selvstændige fortrolighedspolitikker. Jeg har derfor intet ansvar eller forpligtelse for indholdet og aktiviteterne på disse tredjeparters hjemmesider eller i forhold til produkter og services, som disse tredjeparter udbyder. Ikke desto mindre søger jeg til hver en tid at beskytte integriteten af min hjemmeside og byder derfor feedback af disse tredjepartssider velkommen.

Du vil modtage notifikation pr. email ved enhver ændring i Fortrolighedspolitikken på denne hjemmeside:

  • hvis ændringen sker, mens du er i et aktivt forløb hos Det Permanente Vægttab v/ TB.