Hvad er et “action step”?


Et action step er i virkeligheden et delmål, men som med så meget andet kan selv en lille nuance i navngivningen af vores arbejdsredskaber, hjælpe disse redskaber til bedre at afspejle deres formål.

Et action step er således ikke blot et delmål. Et action step dækker over den adfærd, som vi planlægger for at kunne NÅ vores delmål.

Delmål er vigtige for at kunne nå vores endelige mål. Delmål gør rejsen overskuelig, fordi de fungerer som en slags stepping stones, hvor næste skridt – næste trædesten – hele tiden er inden for rækkevidde.

Et action step dækker over den adfærd, vi skal praktisere for at nå den næste trædesten (delmål) på vej mod den endelig præmie – i dette tilfælde: Det permanente vægttab.

Når jeg bruger ordet ‘action step’, ligger der således noget grundlæggende symbolik i at bruge netop denne betegnelse:

  • Et step (skridt) indikerer bevægelse. Adfærd = bevægelse. Vi er med andre ord -rent fysisk- nødt til at BEVÆGE OS i den rigtige retning, for at nå vores mål. Det er ikke nok kun at have nogle gode delmål nedskrevet på papir. Vi har også brug for en strategi for, HVORDAN vi når disse delmål.
  • Ingen andre kan tage skridtet for dig. Det er helt grundlæggende for al udvikling! Du kan modtage hjælp til at gennemskue din hverdag, dine styrker, dine udfordringer og planlægge din næste strategi, men du skal herfra  SELV tage skridtene. Ordet ‘action step’ signalerer HANDLING, og ingen delmål kan overleve uden at vi handler… uden at vi tager ACTION!

 

“Men hvordan planlægger jeg mine action steps?”

Det er et rigtigt godt spørgsmål! Og svaret er enkelt.

Hos det canadiske kostcoachingbureau Precision Nutrition bruger man 1-10 skalaen. Og det samme gør jeg.

Metoden er simpel: Hver gang du planlægger et nyt action step, bruger du 1-10 skalaen.

 

Reglerne for brug af 1-10 skalaen:

  • 14 dages-reglen: Al forandring handler om vaner. Og opbygning af nye vaner kræver DAGLIGT arbejde med lige netop den vane, du ønsker ændret. Dit action step skal således kunne udføres HVER DAG i minimum 14 dage før vanen blot minimalt begynder at forankre sig i din naturlige adfærd.
  • Succesreglen: Når du beslutter dig for, hvilken vane, du DAGLIGT vil opnå at udføre i praksis, spørg da dig selv: “På en skala fra 1 til 10, hvor ‘1= det her vil gå galt’, og ’10 = det her kan praktisk talt ikke gå galt’, hvor ligger da mit næste action step?”.Det er her, de fleste begår den største fejl, og giver sig selv en 7’er eller en 8’er i den tro, at det er et godt udgangspunkt, fordi vurderingen ligger forholdsvis højt på skalaen. Og det er nu, du kan lære at styre udenom. Din placering på skalaen SKAL nemlig lande på 9 eller 10.Det er HELT essentielt. 7 eller 8 signalerer ikke -som de fleste vil argumentere- en vurderet 70-80% chance for succes. 7 -8 signalerer derimod 20-30% tvivl omkring det realistiske i målsætningen. 20-30% tvivl er for stor en faktor og vil næsten altid ende i fiasko.
  • Justér dit action step, og nå dit delmål: Lad os sige, at dit delmål handler om at komme i fitnesscenteret 3 gange om ugen som en del af dit samlede permanente vægttab.  Dette er imidlertid endnu ikke rigtigt er lykkedes dig.Du kan ærligt sige, at målet lige pt. ligger på en 2-3 stykker på 1-10 skalaen.Hvordan kan du da justere målet om øget fysisk aktivitet, så det bliver realistisk at tage dette action step? For det første skal action step’et kunne udføres DAGLIGT af hensyn til vaneindlæringen.

Hvilken fysisk aktivitet kan du udføre dagligt uden nogen egentlige forudsætninger? Hvad med en gåtur? “jamen batter det noget?!”, spørger du måske.Ja for dælen! Hvis du udfører action step’et dagligt, lad os sige 20 minutter om dagen. Det bliver til over 2 timer om ugen og 8 timer om måneden, vel at mærke i EKSTRA fysisk aktivitet i forhold til, hvad du er vant til her.

Alle de positive konsekvenser ved en daglig gåtur, står nærmest i kø – også i forhold til et vægttab. Det vil jeg gerne fortælle mere om i mit næste indlæg.

Nogle vælger også 30 minutters gåtur om dagen – andre helt op til en time. Dette er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at du kommer afsted. At du beviser over for dit selv, at du kan. Måske du skal starte med 15 minutter om dagen? 10 minutter?

Det vigtigste er, at du sætter realitiske delmål. At du kan give dit action step en 9’er eller -endnu bedre- en 10’er på skalaen!

Herfra kan du altid opjustere til 30 minutter om dagen, og herfra måske endda i næste måned 45 minutter. Nu er du inde i rutinen, og herfra får du måske mere blod på tanden, og får lyst til at gå i fintess centeret i stedet for den daglige gåtur en gang om ugen – måske to. Måske er du blevet så glad for din daglige gåtur, at du ligefrem lægger besøget i fitness centeret OVENI gåturene?

Det er alt sammen individuelt!

Det er helt essentielt, at du tager tingene i DIT personlige tempo, og det er derfor, det er så vigtigt at se dit PERMANENTE VÆGTTAB i det lange perspektiv.

Det kortsigtede, overambitiøse perspektiv = det uholdbare quick fix. Det langsigtede perspektiv med realistiske delmål og action steps leder til gengæld til dine permanente resultater.

Hvilket action step, vil du arbejde på at gøre en mere realistisk, sund og personlig vane, som skal understøtte dit varige og permanente vægttab?

Støvsug alt hvad du kan fra min blog! Og ellers vil der altid være hjælp at hente HER.

Hav en rigtig god dag!
Thomas

 

Del artiklen – klik herunder