sidst redigeret 27.06.2017

Alle råd, anvisninger og materiale på denne side følges på eget ansvar.

Det Permanente Vægttab (herfra benævnt DPV) forbeholder sig retten til at ændre denne Ansvarsfraskrivelse fra tid til anden uden varsling. Du anerkender og indvilliger i, at det er dit ansvar at gennemlæse denne Ansvarsfraskrivelse periodisk og gøre dig familiær med eventuelle modifikationer. Din fortsatte brug af denne hjemmeside eller forløb hos DPV efter sådanne modifikationer vil udgøre din anerkendelse og accept af de modificerede vilkår og betingelser.

Indgår jeg i et forløb hos Det Permanente Vægttab v/ Thomas Bentsen (herfra betegnet som “Coach”), gør jeg dette ud fra de kriterier, at:

  • Jeg anerkender, at Coach har rådgivet mig ift. helbredsmæssige risici, som om muligt kan resultere fra ovennævnte deltagelse og fremlægger over for Coach, at jeg har konsulteret egen læge, hvis jeg er blevet rådgivet herom i henhold til mine svar på Det Permanente Vægttabs helbredsundersøgelse, samt at jeg er fysisk kompetent til sådan deltagelse uden at blive skadet.
  • Jeg er bevidst om de helbredsmæssige risici forbundet med deltagelse i et intenst træningsprogram, inklusive risikoen for skader som resultat af udførte aktiviteter som fx hop, spring, vægtløftning, styrketræning, trappeløb/hop og alle andre fysiske aktiviteter associeret med træningsprogrammet.
  • Jeg anerkender risiciene ved sygdom eller skader iboende et træningsprogram leveret online, og jeg deltager i Coachs program under den udtrykkelige aftale og forståelse, at jeg hermed frasiger mig og fratager Coach for alle anmeldelser, omkostninger, udgifter, ansvar eller kendelser inklusive advokathonorarer og retsagsomkostninger (herfra betegnet “Anmeldelser”), som måtte opstå på baggrund af min deltagelse i Coachs forløb og programmer eller hvilken som helst sygdom eller skade som måtte resultere heraf, og jeg indvilliger hermed i at holde Coach skadesløs fra alle sådanne Anmeldelser.